Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011Παράταση έλαβε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός 2011» που ενώ έληγε 15 Νοεμβρίου -θα παραμείνει ενεργό σε επενδυτικές προτάσεις έως και την 15η Φεβρουαρίου 2012. Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος επιδότησης.


ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
Στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως:
- Θαλάσσιος Τουρισμός
- Extreme Sports
- Αθλητικός Τουρισμός Αναψυχής
- Τουρισμός Υγείας
- Πολιτιστικός Τουρισμός
- Τουρισμός Υπαίθρου
- Γαστρονομικός Τουρισμός


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
 
Από 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 15 Φεβρουαρίου 2012


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
45% επιδότηση για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων
 
40% επιδότηση επί του προϋπολογισμού, για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας,


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
Από 10.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ)
Ο προϋπολογισμός ενός επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που αθροιστικά πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Διαθέτουν επιλέξιμο Κ.Α.Δ. (πχ Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Υπηρεσίες Ενοικίασης Σκαφών-Αθλητικού Εξοπλισμού-Παιγνίων Θαλάσσης κλπ, Ταξιδιωτικά Πρακτορεία)
2) Έχουν κάνει έναρξη πριν την 01/01/2010
3) Έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες

 ΕΞΟΠΛΙΜΟΣ- Ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού που προτείνεται
- Έπιπλα και σκεύη όλων των ειδών
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Περιφερειακά (hardware) αλλά και Λογισμικό (software)
- Συμβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον πλωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά ατόμων και εξοπλισμού

- Εξοπλισμός πράσινων ενεργειών (εξοικονόμησης ενέργειας κλπ)
  ΚΤΙΡΙΑΚΑ
- Διαμόρφωση & Διαρρύθμιση χώρων και βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- Υπηρεσίες Συμβούλων & Άλλες Δαπάνες
- Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
- Προβολή-Προώθηση - Συμμετοχή σε εκθέσεις
- Δημιουργία λογοτύπων, επιγραφών, διαφημιστικών φυλλαδίων
- Κατασκευή ιστοσελίδων


Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα στο Capitalinvest


Epidotisis Blog (2011)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.