Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013
Το Ταμείο "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση"

Το Ταμείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» θα παράσχει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της Ελληνικής Επικράτειας δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ 
  • 275 εκατ. από το ΕΤΕΑΝ
  • και 275 εκατ. από τις τράπεζες

Δικαιούχοι στο Ταμείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» 
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Εξαιρούνται μόνο οι Μεγάλες Επιχειρήσεις βάσει ορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Επιτόκιο των Δανείων
Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Οικονομικά Στοιχεία και Διάρκεια των Δανείων
Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 Ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.  Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Η λίστα των τραπεζών και τα κεφάλαια που προσέφεραν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΕΤΕΑΝ, τα οποία υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό του ταμείου, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΕΥΡΩ) 
ALPHA BANK
31.500.000
NEA PROTON BANK
7.100.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
5.000.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2.000.000
EFG EUROBANK SA
45.002.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
50.000.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.200.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ
5.000.000
PROBANK A.E.
20.000.000
ATTICA BANK
15.000.000
ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
20.000.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
120.000.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.500.000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.000.000
ΣΥΝΟΛΟ
333.302.000

Η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών για την προσχώρηση σε συνεργασία στο νέο Ταμείο έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μέσω της ιστοσελίδας etean.gr και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.