Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Επιχειρήσεις τόσο υφιστάμενες όσο και νέες που ιδρύονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   
Επιχορήγηση από 15% έως και 50%

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   
Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 200.000€
Μικρές επιχειρήσεις, 300.000€
Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000€
Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000€
Σημειώνεται ότι για τα σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας τα ελάχιστα όρια ισχύουν στο ήμισυ των προαναφερθέντων ποσών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
1η Περίοδος : Απρίλιος 2011
2η Περίοδος : Οκτώβριος 2011
Τα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκατ. ευρώ μπορούν να υποβάλλονται όλο τον χρόνο

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Μεταποίηση
Τουρισμός
Μεταφορές
Εκδόσεις
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)
Κατασκευές
Γεωργικές Επενδύσεις
Άλλες Δραστηριότητες


Για περισσότερα στο http://www.capitalinvest.gr/
πατήστε:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.