Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Ξεκινά από τις 15 του Νοεμβρίου 2011 ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και για την στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει επιδότηση 100% και εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα επιδότησης είναι συνολικού ύψους 72 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
-72 εκατ. ευρώ συνολικά σε δύο δράσεις


ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
-100% επιδότηση (δεν απαιτείται ιδιωτική η συμμετοχή)
-Επιχορήγηση έως και 35.000 ευρώ.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
-15 Νοεμβρίου 2011 έως και 17 Φεβρουαρίου 2012
Ακολουθούν οι δύο δράσεις του προγράμματος επιδότησης, η πρώτη αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και η δεύτερη υφιστάμενες επιχειρήσεις.ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Α) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»
-Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
-Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την
1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:
-Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 100%
-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.


Β) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Δράση «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»
-Έχει στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
-Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:
-Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100%
-Επενδυτικά έργα έως 20.000 ευρώ
-Επιπλέον 15.000 ευρώ επιπλέον σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα για το νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ για νέους επιχειρηματίες και ανέργους
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ:
Διαδικασία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων
Καινοτομία και ΕΣΠΑ
Πως λειτουργούν οι επιδοτήσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.