Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011


Με πηγή το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, παρουσιάζεται μια σειρά νέων επενδυτικών δράσεων που είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2012, -και έχουν σκοπό να κάνουν την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική. Πιο αναλυτικά, ακολουθούν οι δώδεκα (12) επενδυτικές δράσεις.
Οι νέες δράσεις, σύμφωνα με και σχετικό πρόσφατο πολυνομοσχέδιο:
1.      Επέκταση του fast track με σκοπό να γίνει πιο αποτελεσματικό στην λειτουργία του και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του, ώστε να δοθεί βάση σε μεγάλες επενδύσεις.
2.      Σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που θα εδρεύει στο Invest in Greece, και θα λειτουργεί ως υπηρεσία μια στάσης για όλες τις επενδύσεις άνω των δύο (2) εκατ. ευρώ.
3.      Απλοποίηση των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων μέσω της βελτίωσης του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και που θα βοηθήσει στην υλοποίηση μεγάλων έργων.
4.      Απλοποίηση της άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων, για την ενίσχυση των εξαγωγών.
5.      Θεσμοθέτηση ενός νέου ευέλικτου εταιρικού τύπου, μιας νέας ευέλικτης μορφής μικρής ανώνυμης εταιρίας για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. (διαβάστε για την νέα νομική μορφή ίδρυσης επιχειρήσεων σε πρόσφατο άρθρο του Capitalinvest).
6.      Επέκταση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλο το φάσμα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις προμήθειες του δημοσίου, τη μείωση των δαπανών και την ενίσχυση της διαφάνειας.
7.      Παροχή κινήτρων προσέλκυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων στη Ζώνη της Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη.
8.      Εκσυγχρονισμός εμπορικών σημάτων.
9.      Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας που αφορά στους μεσίτες ακινήτων, δίνοντας και το μεγαλύτερο βάρος στη σύμβαση μεσιτείας.
10.  Καθιερώνεται το Σήμα Ελληνικού Προϊόντος, το οποίο θα φέρουν, προαιρετικά, ως επισήμανση, τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και συμμορφώνονται συστηματικά με προδιαγραφές, οι οποίες θα οριστούν από τους σχετικούς αρμόδιους φορείς.
11.  Δημιουργία νέου αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα, με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια.
12.  Απλοποίηση διαδικασιών και επιτάχυνση της εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών, μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με στόχο την διαδικασία αδειοδότησης και εκτέλεσης αρχαιολογικών εργασιών.

Το σχετικό σχέδιο Νόμου ονομάζεται: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.
Epidotisis Blog  (9/12/2011)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.