Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Γράφημα (πατήστε): Η κατανομή του Ελληνικού Χρέους (BIS 2011)
Το συνολικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας σύμφωνα με την BIS ανέρχεται σε 340 δις ευρώ (485 δις δολάρια ΗΠΑ). Πέντε είναι οι πιο εκτεθειμένες χώρες της ευρωζώνης στο ελληνικό χρέος. Είναι οι χώρες Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ελβετία. Παράλληλα σε απόλυτους αριθμούς εκτεθειμένες είναι και οι ΗΠΑ -που η έκθεση τους όμως είναι ανώδυνη λόγω μεγέθους της οικονομίας τους. Η ΕΚΤ, κατέχει άμεσα ελληνικά ομόλογα αξίας 48 δις ευρώ.

Στο γράφημα (πηγή BIS) παρουσιάζονται οι χώρες με την μεγαλύτερη έκθεση σε ελληνικό χρέος. Με ανοιχτό πορτοκαλί χρώμα παρουσιάζεται η κρατική έκθεση και με σκούρο πορτοκαλί χρώμα η έκθεση των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα γενικότερα σε ελληνικά ομόλογα.


ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Η κατανομή του ελληνικού χρέους ανά φορέα έχει την ακόλουθη μορφή:

-43% του ελληνικού χρέους οι διαχειριστές κεφαλαίων, κρατικά επενδυτικά ταμεία και κεντρικές τράπεζες,
-27% του ελληνικού χρέους οι εμπορικές τράπεζες,
-16% του ελληνικού χρέους η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού σταθερότητας και το ΔΝΤ,

-14% του ελληνικού χρέους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

ΠΟΣΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία κατέχουν συνολικά 70 δις ευρώ κρατικών ελληνικών ομολόγων. Οι τίτλοι που κατέχουν οι Ελληνικές Τράπεζες και λήγουν το 2014 ανέρχονται σε περίπου 22 δις ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδας κατέχει σήμερα ελληνικά ομόλογα αξίας 5,1 δις ευρώ. Οι γαλλικές τράπεζες κατέχουν ομόλογα που ανέρχονται σε 14 δις ευρώ και λήγουν το 2014.


Διαβάστε στο Capital Invest:

Περισσότερα Θέματα Οικονομίας
Έρευνες και Μελέτες
Το Παγκόσμιο Δημόσιο Χρέος από το 1880


Epidotisis Blog  (11/12/2011)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.