Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEREMIE 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πρωτοβουλία JEREMIE στοχεύει στην παροχή καινούργιων χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους πέραν των ευρώ 450 εκατ., και αναμένεται να στηρίξει πέραν των 6.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στην παρούσα φάση υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά δυο συγχρηματοδοτούμενα δανειακά εργαλεία, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ τα οποία στοχεύουν είτε στην γενική επιχειρηματικότητα, είτε σε δράσεις που αφορούν τον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, περισσότερες από 1.100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από το JEREMIE έως σήμερα στην Ελλάδα, με το συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρω. Παράλληλα ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων έχει εγκριθεί και επιπρόσθετες εκταμιεύσεις δανείων αναμένονται άμεσα.

Τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια JEREMIE προσφέρονται με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια καθώς το 50% του δανείου προσφέρεται άτοκα, ενώ παράλληλα προσφέρουν μεγαλύτερες διάρκειες αποπληρωμής όπως και περιόδους χάριτος.Πέραν των συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων, έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί η σύσταση δύο Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Ρίσκου (Venture Capital) συνολικού ύψους ευρώ 32 εκατ. και αναμένεται η ολοκλήρωση άλλων δύο. Τα κεφάλαια αυτά επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών στον ευρύτερο χώρο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και οι πρώτες επενδύσεις σε επιλέξιμες εταιρείες αναμένονται άμεσα.

Ένα καινούργιο δανειακό συγχρηματοδοτικό προϊόν αρχικού ύψους ευρώ 60 εκατ., που στοχεύει στην γενική επιχειρηματικότητα αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην αγορά στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Οι ευκαιρίες χρηματοδοτήσεις JEREMIE είναι διαθέσιμες από την Εθνική Τράπεζα, την ALPHA Bank και την Εμπορική Τράπεζα.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.