Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012


Το ζήτημα Ελεύθερες Αγορές ή Κρατικός Παρεμβατισμός τίθεται ξανά στην χώρα, καθώς η Ελλάδα ψάχνει να βρει τον εαυτό της στο νέο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα. Η επικείμενη ανακεφαλοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών και η ενδεχόμενη κρατικοποίηση τους (τουλάχιστον σε επίπεδο επιλογής διοίκησης από το κράτος) αποτελεί μια μόνο πτυχή του ζητήματος αυτού, αν και ίσως την πιο σημαντική.

Σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο των ημερών, στο πιο πρόσφατο άρθρο του Capitalinvest.gr παρουσιάζονται οι σημαντικότερες απόψεις του Βρετανού οικονομολόγου Μέιναρντ Κέυνς. Μπορεί να τις έγραψε πριν από ογδόντα χρόνια αλλά πάντα μοιάζουν επίκαιρες και σημαντικές.

Ξεκινώντας γίνεται μια σύνοψη των βασικών θεωριών του Κέυνς:

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΥΝΣ


1) Η Επιτυχία ενός οικονομικού συστήματος πρέπει να περιλαμβάνει τρια (3) χαρακτηριστικά:
α) Αποτελεσματικότητα της Οικονομίας
β) Κοινωνική Δικαιοσύνη και
γ) Ατομική Ελευθερία

2) Αποταμίευε όταν η Οικονομία είναι Ισχυρή και Ξόδευε όταν η Οικονομία είναι σε Κρίση

3) Ρύθμισε το Επίπεδο της Αποταμίευσης ανάλογα με το Επίπεδο της Κατανάλωσης

4) Το Κεφάλαιο διαιρείται σε Εισοδηματίες και Επιχειρηματίες, {Πρέπει να ενθαρρύνονται οι επιχειρηματίες και όχι οι εισοδηματίες}

Αργότερα επιχειρείται να αποδειχθεί το γιατί, αντίθετα με το τι υποστηρίζουν πολλοί Έλληνες Πολιτικοί, οι θεωρίες του Κέυνς δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και όπως αναλύεται, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο κρατικός παρεμβατισμός σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας που δίδαξε ο Κέυνς, στην Ελλάδα μεταφράστηκαν σε έννοιες όπως η κρατικοποίηση της οικονομίας, η γραφειοκρατία, ο κομματικός συνδικαλισμός, η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και τέλος η εν γένει αναξιοκρατία σε κάθε επίπεδο της κρατικής οργάνωσης.

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ


Τέλος αναζητείται η χρυσή τομή στο ερώτημα ελεύθερες αγορές ή κρατικός παρεμβατισμός μέσω της διαίρεσης όλων των κλάδων της οικονομίας σε δύο Γενικές Κατηγορίες:
1) Νευραλγικοί Κλάδοι / Απαραίτητοι για την επίτευξη βασικής διαβίωσης του Πολίτη / Ανθρώπου
2) Όλοι οι Υπόλοιποι Κλάδοι

Ως Νευραλγικοί για την Κοινωνία, ξεχωρίζονται οι ακόλουθοι κλάδοι:
1) Η Βιομηχανία Τροφίμων και οι Επιχειρήσεις Υδάτων
2) Η Φαρμακευτική Βιομηχανία και οι Υπηρεσίες Νοσηλείας
3) Ο Τραπεζικό-Ασφαλιστικός Κλάδος
4) Η Βιομηχανία Όπλων και Εκρηκτικών

Όπως αναλύεται, στους παραπάνω κλάδους είναι απαραίτητος ο βασικός κρατικός έλεγχος όχι όμως απαραίτητα και η κρατική ιδιοκτησία. Η κρατική ιδιοκτησία πρέπει να διατηρηθεί κυρίως σε εταιρείες όπως η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και οι Ελληνικές Αλυκές που αποτελούν φυσικά μονοπώλια και η στρατηγική τους αξία για την οικονομία είναι τεράστια και αιώνια.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.