Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας -6 Νέες Τεχνολογικές Δράσεις
Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχωρούν στην Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000€.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕΤ
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημόνων και η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.
Στοιχεία των Δράσεων είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στις Προκηρύξεις που θα ακολουθήσουν την οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.                                                                                      

Οι Έξι 6 Νέες Δράσεις -Σχετικές Συνδέσεις

  1. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ—[pdf-549 KB] 
  1. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ—[pdf-833 KB] 
  1. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ—[pdf-881 KB] 
  1. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ,ΕΠ και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ—[docx-22 KB] 

  1. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ,ΕΠ και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ—[docx-21 KB] 
  1. Προδημοσίευση ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)»—[doc-269 KB] 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.