Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011
Η Ελλάδα με καθυστέρηση 20 ετών αναζητεί σήμερα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα της επιτρέψει την επιβίωση της στις παγκόσμιες αγορές. Από το 1990 έως το 2010 η χώρα προσπάθησε να επιτύχει ένα πλεονέκτημα διαφοροποίησης προϊόντος, δυστυχώς όμως ξέχασε να επενδύσει στην έρευνα και την τεχνολογία αλλά και στην εξωστρέφεια της μεταποίησης και κατά συνέπεια η στρατηγική της αυτή απέτυχε. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και με την πιστή καθοδήγηση των πιστωτών της, η Ελλάδα αλλάζει σήμερα το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ώστε να γίνει μια χώρα χαμηλού εργατικού κόστους (cost leadership), μια στρατηγική που ακόμη και να επιτύχει  θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Παρουσιάζεται μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την χώρα που δεν προσφέρει απλώς την επιβίωση αλλά και ένα όραμα μαζί…

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.