Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και τεχνολογίας αφορά τις συμπράξεις παραγωγικών φορέων και φορέων έρευνας και τεχνολογίας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμπράξεις παραγωγικών-εμπορικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

1. Συμπράξεις στον κλάδο της μεταποίησης.
Τα έργα που μπορούν να υποβάλλουν είναι μεγέθους 400.000 -2.000.000 €.
2. Συμπράξεις στον κλάδο των υπηρεσιών.
Στην κατηγορία το μέγεθος των έργων από 300.000 € – 800.000 €.
3. Νέες Τεχνολογίες στον τομέα της Πράσινη Ανάπτυξη
Σε περιπτώσεις έργων εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πράσινη ανάπτυξη ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και σε 3.000.000 €.   

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:   

25% έως και 80% του προϋπολογισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:   
30.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Οι παρακάτω κλάδοι αποτελούν προτεραιότητα για το πρόγραμμα:
1. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
2. Τρόφιμα και Ποτά
3. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
4. Βιοτεχνολογία
5. Προηγμένα Υλικά
6. Περιβάλλον
7. Βιομηχανία Μεταλλικών Προϊόντων
8. Χημική Βιομηχανία
9. Πληροφορική και Επικοινωνίες
10. Ασφάλεια
11. Ενέργεια
12. Υπηρεσίες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:
-Δαπάνες αμοιβών προσωπικού
-Δαπάνες για προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού 
-Δαπάνες κτιριακές

-Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας

-Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει 
-Δαπάνες για εκπόνηση μελετών 
-Δαπάνες για αγορές αναλωσίμων
-Δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα επιδότησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»Διαβάστε περισσότερα θέματα έρευνας και τεχνολογίας και επιδότησης ερευνητικών επενδύσεων στο συνεργατικό Capital Invest

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.