Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Το νέο πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ ενεργοποιείται την 15η Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την 1η Νοεμβρίου 2011.

Σημαντικό κίνητρο συμμετοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί το γεγονός ότι η ίδια συμμετοχή (min 25% του προϋπολογισμού) δεν χρειάζεται να τεκμηριωθεί.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ:   
-50% του συνολικού προϋπολογισμού κοινή για όλα τα επενδυτικά σχέδια όλων των επιχειρήσεων
-30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για την μεταποίηση
-Από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για λοιπούς κλάδους
Περισσότερες πληροφορίες για την Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα στο Epidotisis

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πρέπει τουλάχιστον το 51% τουλάχιστον της νέας επιχείρησης πρέπει να ανήκει σε Φυσικά πρόσωπα άνω των 18 χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα (ΤΕΒΕ) μετά την 1-1-2010. Άτομα που δεν έχουν εγγραφή στο ΤΕΒΕ πριν την 1-1-2010 είναι επιλέξιμα.

-ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών που μέχρι και την 31-12-2010 έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
-Κτιριακά
-Προμήθεια Μηχανολογικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού
-Δαπάνες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίες
-Κατοχύρωση Πατεντών και Μεταφορά Τεχνογνωσίας
-Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών καθώς και Διαχειριστικών Συστημάτων
-Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 20%)
-Δαπάνες Προβολής 
-Ανάπτυξη εξειδικευμένων ανθρωπίνων πόρων
-Λειτουργικές Δαπάνες έως 5% και έως 12.000 ευρώ και μόνο για τις υπό ίδρυση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα από το συνεργατικό Capitalinvest.gr


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.