Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Δύο νέα προγράμματα επιδότησης αναμένονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με σκοπό την ενίσχυσης της έρευνας και της ανάπτυξης στην χώρα.
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ R&D» 
  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας καθώς και συμπράξεις μικρών και με΄σαίων επιχειρήσεων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

65 εκ. ευρώ με την Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) να ανέρχεται στα 50 εκ. ευρώ.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:   
50% (Βασική Έρευνα)
100% (Επιδεικτική Έρευνα) 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:     
50.000 ευρώ έως και 1 εκ. ευρώ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Αναμένεται να ανακοινωθεί  


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ (Ιδιαίτερο Ενδιαφέρον για το πρόγραμμα):

1. Φαρμακευτικά και Καλλυντικά προϊόντα
2. Τρόφιμα και Ποτά
3. Δευτερογενής μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
4. Χημικά
5. Βιομηχανία Μεταλλικών Προϊόντων
6. Βιομηχανία Οικοδομικών Προϊόντων
7. Προηγμένα Υλικά
8. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
9. Κλάδος Ενέργεια
10. Περιβαλλοντολογική Μεταποίηση
11. Τεχνικές Υπηρεσίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το πρόγραμμα αφορούν:
-Δαπάνες προσωπικού (νέο ή ήδη απασχολούμενο προσωπικό)
-Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (δαπάνες απόσβεσης)  
-Δαπάνες για κτίρια (μόνον το κόστος της απόσβεσης)

-Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας ή / και τεχνογνωσίας

-Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (φυσικά / νομικά πρόσωπα)
-Δαπάνες για εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων
-Δαπάνες για αγορές αναλωσίμων
-Συμπληρωματικές δαπάνες, κυρίως μετακινήσεις και δημοσιότητα

Η μέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι οι 36 μήνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω e-mail :

info@capitalinvest.gr

TradingCenter.org

Σε ποιο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012-2015 ?

ΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΑ

POPULAR POSTS

Από το Blogger.